Pre korišićenja internet stranice adsymphony.rs, molimo Vas da pažljivo pročitate uslove istog. Vašim pristupanjem ili korišćenjem internet stranice adsymphony.rs pristajete na dole navedene odredbe, te Vam je jasno da svi navedeni uslovi korišćenja sa vremenom mogu biti podložni promenama u bilo kom trenutku i ažuriranu na internet stranici adsymphony.rs sa ili bez obaveštenja. Ukoliko iz bilo kog razloga niste saglasni s odredbama internet stranice adsymphony.rs, u obavezi ste da ga ne koristite.

 

1. Lični podaci

U vezi sa zaštitom podataka više informacija možete pronaći na Politika privatnosti stranici.

2. Odricanje od odgovornosti

Sve informacije na adsymphony.rs internet stranici su pažljivo prikupljene i proverene. Međutim, Ad Symphony agencija, pod čijim je adsymphony.rs portal vlasništvom, ne prihvata nikakvu odgovornost za ažurnost, potpunost pruženih informacija ili tačnost istih. Sve informacije i alati koji su dostpuni na adsymphony.rs su postavljeni u svrhu saveta i edukacije. Sav sadržaj je isključivo informativnog karaktera i kao takav ne podlaže bilo kakvim odgovornostima.

3. Preuzimanje sadržalja

Sav sadržaj internet stranice adsymphony.rs je pod licencom Ad Symphony agencije. Sadržaj se može preuzimati, ali isključivo uz jasno i vidiljivo imenovanje izvora informacije u vidu linka prema adsymphony.rs internet stranici. Sadržaj sajta se može takođe deliti putem share dugmadi koja se nalaze na kraju svakog priloga ili kopiranjem URL adrese stranice. Korišćenjem internet stranice adsymphony.rs smatra se da prihvatate sve gore navedene uslove.

4. Pravne posledice

Agencija Ad Symphony zadržava sva prava da korisniku blokira pristup ka adsymphony.rs internet stranici ako korisnik prekrši navedene uslove korišćenja. Ukoliko dođe do tih mera, pristup adsymphony.rs internet stranici biće trajno zabranjeno i svako dalje korišćenje adsymphony.rs internet stranice se prema tome smatra nezakonitim. Agencija Ad Symphony zadržava pravo da pokrene krivičnu tužbu protiv korisnika zbog neovlašćene upotrebe adsymphony.rs internet stranice i / ili bilo kakve povrede prava, a povrede se pre svega i naručito odnose na lična prava, dizajn, zaštitni znak, autorska i drugih prava intelektualne svojine, građanskog ili krivičnog zakona.

 

VAŽNO: 

Ova internet stranica je objavljena od strane Ad Symphony agencije i pod njenom je licencom. Sav sadžaj sajta je vlašnistvo adsymphony.rs internet stranice. Zabranjeno je njegovo preuzimanje bez eksplicitnog navođenja izvora informacije, bilo zarad komercijalne upotrebe ili u druge svrhe.

Sadržaj se može preuzimati, ali isključivo uz jasno i vidiljivo imenovanje izvora informacije u vidu linka: https://adsymphony.rs/uslovi-koriscenja/